A kultúra szerepe a nyelvtanulásban

2023. május 16.Kultúra
FőoldalA kultúra szerepe a nyelvtanulásban

A kultúra szerepe a nyelvtanulásban

A kultúrát és a nyelvet gyakran elválaszthatatlannak nevezik, a köztük lévő kapcsolat pedig valóban rendkívül összetett – írja a témában a toppandigital.com. A nyelv ugyanis nem csupán szavak, nyelvtani elvek és mondatszerkesztés összessége, hanem egyedi kulturális normák, társadalmi rendszerek és kognitív folyamat is.

Ezeknek a kultúrspecifikus összefüggéseknek a megértése az adott kultúra nyelvi elveivel együtt központi szerepet játszik a hatékony nyelvtanulásban.

A nyelv fejlődését gyakran a nyelvet beszélő adott csoport kultúrája alakítja. Ha el akarunk sajátítani egy második nyelvet, a tanulandó nyelvet megalapozó kulturális összefüggések ismerete felbecsülhetetlen értékű betekintést nyújthat bizonyos kifejezésekbe, amelyeket egy adott kulturális csoport tagjai mondanak. Ugyanez elmondható más kultúrák megismeréséről is.

Az ókori egyiptomi kultúra megértése például lehetetlen lenne anélkül, hogy az anyanyelvüket és az egyiptomi hieroglifákat ne ismernénk. A hieroglifák az ókori egyiptomi írásrendszert jelentik, melyek akár 1000 karakterből is állhattak, alfabetikus, szótagírásos és logográfiai elemeket egyaránt tartalmazva.

A nyelvtanulás során a kifejezések, idiómák és egyedi kulturális fogalmak nehezen fordíthatók, mivel gyakran nem léteznek csak az adott nyelvben. Ez az egyik oka annak, hogy ezeknek a fogalmaknak a szóról szóra történő fordítása általában nehézkes, vagy pontatlan mondatokat eredményez, és az anyanyelvi beszélő általi átírásra is szükség lesz. Ezért van az, hogy azok a márkák, melyek a különböző piacokon meg akarják szólítani a közönséget, időt szánnak arra, hogy marketingstratégiájukat, hangnemüket és akár termékeiket is a helyi szokásokhoz igazítsák.

A kultúrák ütközése

A kommunikációs félreértések gyakran előfordulhatnak két különböző országból származó ember között az egyes társadalmi normákhoz való ellentétes hozzáállás tudatlansága miatt. A szavak, gesztusok és viselkedési szabályok hajlamosak a félreértelmezésre, például az udvariasság tekintetében és hatalmas kulturális különbségek vannak.

A kulturális félreértések megelőzése érdekében, amelyek miatt mind a két fél kínos beszélgetésből botladozva kerülhet ki, a kulturális megértés elősegítése elengedhetetlen a nyelvtanuláshoz. Egyes országokban, például Svédországban szokás, hogy beszéd közben távolságot tartanak az emberek, ha valakivel először találkoznak. A másik személy megérintését pedig gyakran rosszallják. Japánban az üzleti megbeszélések sajátos struktúrát követnek, ahol az ülésrendet tekintve az idősebbek élveznek elsőbbséget.

A japán kultúra valójában az udvariasságról és a hallgatáshoz való viszonyáról ismert. Történelmileg a csendet az őszinteséggel hozták összefüggésbe, ez a hiedelem a zen buddhizmusból ered, ahol a csendet a megvilágosodáshoz vezető útnak tekintik. Nyugati szempontból a csend azonban meglehetősen kétértelmű.

Ebből is látszik, hogy a különböző kultúrák ismerete is fontos, mikor valamilyen idegen nyelvet sajátítunk el. A nyelvtanulásban is sokféle segítséget kaphatunk, ezek legtöbbjét kényelmesen, online is elérhetjük. Például a szótárakat, melyek segítenek gyorsan és kényelmesen lefordítani egy-egy általunk nem ismert idegen nyelvű szót.

Blog

Hasonló bejegyzések

Művészeti megoldások az építészetben

2023. október 3.|

Talán kevesen tudják, de az építészeknek is van világnapja, és ez valójában nem is számít egy újkeletű dolognak. 1998-ban nyilvánította az Union Internationale des Architectes (UIA), vagyis az Építészek Nemzetközi Szövetsége 10.06.-át az építészek világnapjává.

Azbeszt, a veszélyes hulladék az építkezéseken

2023. szeptember 28.|

A rekonstrukciós munkálatok programjában néhány évvel ezelőtt újra azbeszt került a figyelem középpontjába, ennek ellenére az emberek nagy része a mai napig nincs tisztában azzal kapcsolatban, hogy ez az anyag miért ártalmas, és hogy milyen